Rozdział 3. Interfejs Użytkownika (LMS-UI)

Spis treści
3.1. Logowanie
3.2. Administracja
3.2.1. Informacje
3.2.2. Użytkownicy
3.2.3. Nowy użytkownik
3.2.4. Kopie zapasowe
3.3. Klienci
3.3.1. Lista
3.3.2. Nowy klient
3.3.3. Szukaj
3.3.4. Grupy
3.3.5. Nowa grupa
3.3.6. Powiadomienia
3.3.7. Raporty
3.4. Komputery
3.4.1. Lista
3.4.2. Nowy komputer
3.4.3. Szukaj
3.4.4. Powiadomienia
3.4.5. Raporty
3.5. Osprzęt sieciowy
3.5.1. Lista
3.5.2. Nowe urządzenie
3.5.3. Szukaj
3.5.4. Mapa
3.6. Sieci IP
3.6.1. Lista
3.6.2. Nowa sieć
3.7. Finanse
3.7.1. Lista taryf
3.7.2. Nowa taryfa
3.7.3. Lista płatności
3.7.4. Nowa płatność
3.7.5. Bilans finansowy
3.7.6. Nowa operacja
3.7.7. Lista faktur
3.7.8. Nowa faktura
3.7.9. Lista not obciążeniowych
3.7.10. Nowa nota obciążeniowa
3.7.11. Rejestr kasowy
3.7.12. Nowy dokument kasowy
3.7.13. Import
3.7.14. Eksport
3.7.15. Raporty
3.8. Dokumenty
3.8.1. Lista
3.8.2. Nowy dokument
3.8.3. Generator dokumentów
3.8.4. Prawa dostępu
3.9. Hosting
3.9.1. Konta
3.9.2. Nowe konto
3.9.3. Aliasy
3.9.4. Nowy alias
3.9.5. Domeny
3.9.6. Nowa domena
3.9.7. Szukaj
3.9.8. Przykłady
3.10. Wiadomości
3.10.1. Lista
3.10.2. Nowa wiadomość
3.10.3. Konfiguracja
3.11. Przeładowanie
3.12. Statystyki
3.12.1. Filtr
3.12.2. Kompaktowanie
3.12.3. Raporty
3.13. Helpdesk
3.13.1. Lista kolejek
3.13.2. Nowa kolejka
3.13.3. Wyszukiwanie
3.13.4. Nowe zgłoszenie
3.13.5. Raporty
3.14. Terminarz
3.14.1. Terminarz (Lista zadań)
3.14.2. Nowe zdarzenie
3.14.3. Szukaj
3.15. Konfiguracja
3.15.1. Interfejs Użytkownika
3.15.2. Stawki podatkowe
3.15.3. Plany numeracyjne
3.15.4. Firmy (Oddziały)
3.15.5. Hosty
3.15.6. Demon
3.15.7. Źródła importu
3.15.8. Promocje

LMS'owy Interfejs Użytkownika to panel administracyjny do tworzenia i zarządzania bazą klientów i komputerów dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Umożliwia wprowadzanie danych komputerów, przypisanie ich do klientów i sieci. Definiowanie opłat i zarządzanie finansami sieci, Szybkie wyszukiwanie danych o klientach i ich sprzęcie. Sporządzanie korespondencji seryjnej do klientów, definiowanie praw dostępu dla użytkowników i ich haseł. Ponadto daje możliwość przeglądania statystyk wykorzystania łącza, a także tworzenia kopii bazy danych oraz zarządzania konfiguracją usług na serwerze. LMS-UI posiada także wiele innych możliwości, które w tym rozdziale zostaną opisane.

3.1. Logowanie

Po wpisaniu w przeglądarce adresu do strony z LMS'em, powita cię ekran logowania. Musisz podać właściwy login oraz hasło. Hasła w bazie danych przechowywane są w formie zaszyfrowanej.

Jeżeli jest to twoje pierwsze logowanie i nie masz jeszcze założonego konta, zostaniesz przekierowany do modułu tworzenia kont użytkowników. W tym momencie będziesz miał tylko dostęp do tego jednego modułu.