3.8. Dokumenty

Dokumenty niefinansowe można znaleźć bezpośrednio w zakładce klienta oraz w menu 'Dokumenty'. LMS umożliwia przechowywanie gotowych dokumentów w dowolnym formacie oraz tworzenie ich wg zdefiniowanych własnych szablonów. Zwłaszcza funkcjonalność szablonów jest ciekawa, gdyż umożliwia tworzenie rozbudowanych wtyczek, których działanie nie musi ograniczać się tylko do wygenerowania wydruku.

3.8.1. Lista

Lista zawiera podstawowe informacje o wszystkich dokumentach takie jak numer, tytuł, typ, datę utworzenia, daty obowiązywania oraz nazwę/nazwisko i imię klienta. Prosty filtr umożliwia przeszukiwanie wg typu dokumentu lub klienta.

3.8.2. Nowy dokument

Dokumenty można tworzyć na podstawie szablonów utworzonych według zasad opisanych w rozdziale Dokumenty pozostałe. Mogą to być także już gotowe pliki, które zostaną zapisane na serwerze. Podczas tworzenia/zapisu dokumentu należy nadać mu tytuł oraz typ oraz wybrać klienta. Można określić daty obowiązywania oraz dodatkowy opis. Dokumenty mogą być numerowane według dowolnie zdefiniowanych w systemie planów numeracyjnych.

3.8.3. Generator dokumentów

Generator umożliwia utworzenie dokumentów wg wybranego szablonu dla wybranej grupy klientów. Opcja 'Drukuj' umożliwia jednocześnie wydruk wygenerowanych dokumentów pod warunkiem, że są to dokumenty HTML.

Notatka

Z uwagi na wydajność zaleca się korzystanie ze zoptymalizowanych pod kątem generatora szablonów oraz nie drukowania większej ilości dokumentów (może to prowadzić do zawieszenia przeglądarki).

3.8.4. Prawa dostępu

Tutaj możesz zdefiniować prawa dostępu (odczyt, tworzenie, zatwierdzanie, edycja, usuwanie) użytkowników do wybranych typów dokumentów.