3.12. Statystyki

Interfejs do przeglądania statystyk wykorzystania łącza w postaci prostych wykresów jest dostępny w menu 'Statystyki'. Dane statystyk zawierają ilość danych wysyłanych i pobieranych z Internetu (na danym interfejsie) dla każdego komputera. Korzystając z górnego menu możesz szybko wygenerować statystyki z ostatniej godziny, ostatniego dnia, ostatnich 30 dni lub ostatniego roku.

Notatka

Zapisem danych do bazy zajmuje się skrypt lms-traffic, albo demon lmsd.

3.12.1. Filtr

Przed wygenerowaniem wykresu możesz zdefiniować parametry określające okres jaki ma być brany pod uwagę, ograniczyć do jednej sieci (jeśli masz ich więcej), ilości komputerów oraz posortować odpowiednio wyniki (na przykład według downloadu).

3.12.2. Kompaktowanie

W zależności od wybranej przez klienta częstotliwości zapisu, może nastąpić szybki przyrost danych w bazie, co spowoduje zwiększenie czasu oczekiwania na rysowanie wykresów. Z tego powodu w menu 'Kompaktowanie' udostępniono możliwość zmniejszenia rozmiarów bazy statystyk bez utraty danych. Wybierając poziom dokładności danych, dane zostaną uśrednione w następujący sposób:

Ostrzeżenie

Kompaktowanie bazy danych jest procesem nieodwracalnym.

Możliwe jest kompaktowanie bazy danych z wykorzystaniem cron'a. Stronę kompaktowania można wywołać (uruchomić) bezpośrednio w przeglądarce, np. w następujący sposób:

links -dump \
"http://lms/?m=trafficdbcompact&level=low&removeold=1&removedeleted=1&loginform[login]=login&loginform[pwd]=pass&override=1	

3.12.3. Raporty

Obecnie masz możliwość wydruku statystyk klienta z wybranego miesiąca. Na wydruku będą statystyki podane w formie tabelarycznej z podziałem na dni wraz z podsumowaniem pobranych/wysłanych danych i średnimi prędkościami.