3.11. Przeładowanie

Menu 'Przeładowanie' służy do zarządzania usługami na serwerach/routerach poprzez "włączanie" żądania przeładowania dla LMS-MGC lub demona lmsd.

Jeżeli korzystasz z LMS-MGC kliknięcie na menu 'Przeładowanie' spowoduje uruchomienie generatora plików konfiguracyjnych LMS-MGC, który wygeneruje zdefiniowaną konfigurację i przeładuje usługi (zależnie od zdefiniowanej opcji reload_execcmd).

Zachowanie menu 'Przeładowanie' jest zależne od ustawienia opcji reload_type. Jeśli zdefiniowałeś zapytanie SQL w opcji reload_sqlquery zostanie ono wykonane. Jeżeli zdefiniowałeś hosty możesz wybrać z listy, na których z nich chcesz dokonać przeładowania. W takim wypadku zapytania sql lub komendy zostaną wykonane dla każdego hosta, przy czym definiując je możesz skorzystać ze zmiennej '%host', pod którą zostanie podstawiona właściwa nazwa hosta.

Więcej informacji znajdziesz w rozdziałach dotyczących LMS-MGC oraz demona.