3.14. Terminarz

Terminarz, to tzw. organizer czasu, czyli miejsce gdzie każdy użytkownik może prowadzić własny kalendarz. Wprowadzone zadania (zdarzenia) mogą być również dostępne dla wszystkich i mieć przypisanych dowolnych klientów, co pozwala np. na zarządzanie ekipami serwisowymi.

Dodatkiem do Terminarza jest skrypt lms-reminder, służący do przypominania użytkownikom o zaplanowanych na dany dzień zadaniach.

3.14.1. Terminarz (Lista zadań)

Terminarz przedstawia listę dni od dnia wybranego z podręcznego kalendarzyka. Ilość dni na liście określa opcja timetable_days_forward domyślnie ustawiona na 7 dni. Z poziomu listy można wydrukować plan dnia lub przejść do edycji zdarzenia.

3.14.2. Nowe zdarzenie

Dodając do Terminarza nowe zadania musisz określić krótki tytuł oraz dzień i godzinę (zakres godzin). Pozostałe pola są opcjonalne. Zaznaczenie opcji 'prywatne' spowoduje ukrycie zadania przed wszystkimi użytkownikami oprócz tego, który je dodał do Terminarza. Właściwość ta pozwala na prowadzenie przez każdego użytkownika własnego, prywatnego kalendarza.

3.14.3. Szukaj

Wyszukując w Terminarzu zadania możemy określić zakres dat, poszukiwanego klienta, klienta lub fragment tekstu, znajdującego się w tytule, opisie lub notatce do zadania. Na liście zadań zostaną wyświetlone zadania spełniające wszystkie podane kryteria.