3.3. Klienci

Tutaj zarządzasz danymi klientów twojej sieci i ich finansami, ale także ich komputerami. Możesz na przykład jednym kliknięciem odłączyć wszystkie komputery klienta.

Notatka

Do automatycznego odłączania komputerów klientów, których bilans jest poniżej zadanej wartości służy skrypt lms-cutoff.

3.3.1. Lista

Po wejściu do panelu 'Klienci' ukaże się lista klientów, którą możesz filtrować według wybranych kryteriów (statusu, grupy lub sieci) lub sortować klikając na nazwie kolumny. Na liście ikona żarówki informuje o statusie podłączenia komputerów klienta, a ikona znaku drogowego o statusie ostrzeżeń. Kliknięcie na nich zmienia status na przeciwny w stosunku do wszystkich komputerów danego klienta. Gdy klient nie posiada przypisanych żadnych komputerów ikony te zostaną zamienione znakiem wykrzyknika.

U klientów z saldem ujemnym pojawia się link "Rozlicz", pozwalający na zaksięgowanie jednym kliknięciem wpłaty równoważącej ujemne saldo.

Kliknięcie na wybranym kliencie spowoduje przejście do panelu z informacjami szczegółowymi o nim i przypisanych mu komputerach, taryfach oraz operacjach finansowych. Tam też możesz modyfikować dane klienta, definiować opłaty abonamentowe i zaksięgować wpłatę lub obciążenie jego rachunku.

3.3.2. Nowy klient

Dodając nowego klienta podajesz jego nazwisko/nazwę i dane teleadresowe oraz status (podłączony/oczekujący/zainteresowany).

Notatka

Często zgłaszane jest błędne kapitalizowanie narodowych znaków diakrytycznych. Odpowiedzialny za to jest serwer bazy danych i rozwiązania należy szukać w jego konfiguracji.

3.3.3. Szukaj

Możliwe jest wyszukiwanie klientów (także usuniętych) wg zadanych kryteriów. Moduł ten, od pola szybkiego wyszukiwania z menu po lewej stronie, oprócz tego, że jest bardziej rozbudowany i pozwala wyszukiwać wg wielu kryteriów, różni się także tym, że zwraca listę klientów spełniających podane kryteria.

3.3.4. Grupy

Tutaj zarządzasz grupami klientów. Po kliknięciu menu 'Grupy' ukaże ci się lista grup z podstawowymi informacjami o grupach. Klikając na wybranej grupie przejdziesz do modułu, w którym możesz zmienić dane tej sieci, przeglądać oraz przypisywać klientów do grup.

3.3.5. Nowa grupa

Grupa powinna posiadać unikalną nazwę, składającą się z liter, cyfr, znaku myślnika lub podkreślenia. Ponieważ grupy wykorzystywane są w skryptach w nazwie nie może być znaku spacji.

3.3.6. Powiadomienia

Tutaj można "hurtowo" przypisać treść wiadomości administracyjnej (powiadomienia) klientom, których wybiera się z listy w lewym oknie. Treść przypisuje się klientom, natomiast aby wiadomość zostałą wyświetlona w przeglądarce internetowej na komputrerze klienta należy ją włączyć dla wybranych komputerów. Włączenie jak i wyłączenie powiadomień wszystkim komputerom należącym do wybranych klientów jest możliwe w tym miejscu.

3.3.7. Raporty

Zestaw modułów wyświetlających listy i raporty formie przyjaznej dla drukarki zawiera: