3.2. Administracja

Po zalogowaniu do LMS'a znajdziesz się w module (menu) administracji systemem LMS. Tutaj znajdziesz niezbędne informacje o systemie. Będziesz mógł zarządzać użytkownikami i tworzyć/odtwarzać kopie bazy danych.

Z menu po lewej stronie wybierasz interesujący cię moduł. Możesz również dokonać zmiany hasła, wylogować się lub szybko przejść do informacji o kliencie i komputerze. W polach szybkiego wyszukiwania, oprócz id klienta lub komputera, możesz podawać nazwisko, nazwę, fragment adresu, telefon, email, adres IP lub MAC. W przypadku gdy w bazie znajduje się więcej klientów pasujących do szukanych danych zostaną wyświetlone informacje tylko o jednym kliencie lub komputerze.

3.2.1. Informacje

To panel, na którym znajdują się podstawowe informacje na temat naszego systemu: wersja LMS i jego składników, informacje o prawach autorskich, wersja jądra i uptime serwera, dane statystyczne o klientach i komputerach, bieżące informacje o aktywności komputerów i stanie finansów sieci. Ponadto znajdziesz tu przydatne LMS'owe linki.

3.2.2. Użytkownicy

Panel 'Użytkownicy' służy do zarządzania kontami użytkowników, czyli osób korzystających z LMS'a, zakładania i przeglądania ich kont, zmiany haseł i definiowania praw dostępu.

Prawa dostępu zostały szczegółowo opisane w rozdziale Prawa dostępu.

Po wybraniu menu 'Użytkownicy' zobaczysz listę wszystkich użytkowników z informacją o ostatnim logowaniu. Kliknięcie na pozycji z listy spowoduje wyświetlenie informacji szczegółowych o danym koncie, w tym o zdefiniowanych prawach dostępu. W każdej chwili możliwa jest zmiana danych i uprawnień za pomocą przycisku 'Edytuj'. Aby założyć nowe konto użytkownika skorzystaj z górnego menu 'Nowy użytkownik'.

3.2.3. Nowy użytkownik

Aby dodać nowe konto użytkownika należy podać login, nazwisko/imię oraz hasło, które nie może być puste. Pozostałe dane nie są wymagane. "Dozwolone hosty" to lista adresów IP hostów lub sieci oddzielonych przecinkiem, z których dany użytkownik może się logować do systemu (podobnie do opcji konfiguracyjnej 'allow_from'). Jeśli lista ta jest pusta system nie dokonuje sprawdzenia adresu IP. Poniżej można zaznaczyć uprawnienia dostępu do systemu. Jeżeli wszystkie pola pozostawisz puste, użytkownikowi przypisany zostanie 'Pełen dostęp'.

Pole "Powiadomienia" określa jakiego typu powiadomienia (np. z helpdesku) mają być wysyłane do użytkownika. Aby skorzystać z powiadomień należy też podać adres e-mail i/lub numer telefonu.

3.2.4. Kopie zapasowe

Z panelu 'Kopie zapasowe' możesz zarządzać kopiami awaryjnymi danych z bazy LMSa. Kopia bazy to plik tekstowy zawierający zapytania SQL i dane z wszystkich tabel w bazie, zapisywany w katalogu zdefiniowanym w sekcji [directories] lms.ini zmienną backup_dir.

Notatka

Domyślnie kopie zapisywane są w katalogu lms/backups dostępnym przez przeglądarkę, dlatego dobrze było by przenieść go w inne miejsce.

Sporządzone kopie można w każdej chwili przeglądać, usuwać lub zapisywać na lokalnym dysku. Kliknięcie na ikonkę Odtwórz spowoduje wyczyszczenie bieżącej bazy danych i załadowanie do niej danych z wybranego pliku kopii. Tuż przed odtworzeniem tworzona jest kopia aktualnej bazy danych. Odtworzenie bazy danych z kopii jest możliwe tylko wtedy gdy została ona utworzona na tej samej wersji LMSa.