3.10. Wiadomości

Wiadomości to miejsce z którego możesz rozsyłać do klientów spam w postaci wiadomości e-mail lub sms.

3.10.1. Lista

Lista wiadomości zawiera historię wysłanych wiadomości. Możesz ją dowolnie przeszukiwać korzystając z filtra. Kliknięcie wiersza wiadomości powoduje przejście do strony ze szczegółowymi informacjami o wiadomości tj. treści, nadawcy. Strona ta zawiera również listę odbiorców wiadomości wraz ze statusem wysyłki.

3.10.2. Nowa wiadomość

Aby wysłać wiadomość należy wybrać grupę docelową przy pomocy dostępnych filtrów określających status klienta, sieć, grupę, typ łącza, itp. Należy również wybrać typ wiadomości, podać jej temat (wymagany również dla smsów) i treść.

W treści wiadomości można używać zmiennych, w miejsce których zostaną podstawione dane właściwe dla każdego z odbiorców:

%customer - nazwisko/nazwa i imię klienta
%balance - kwota bilansu (ze znakiem)
%cid - ID klienta
%pin - PIN klienta
%last_10_in_a_table - lista ostatnich 10 operacji na koncie klienta

3.10.3. Konfiguracja

Serwer musi być odpowiednio skonfigurowany do użycia PEAR::Mail dla mailingu. Jeżeli korzystasz z serwera pocztowego na zdalnym hoście będziesz musiał ustawić opcje smtp_host, smtp_port, smtp_username, smtp_password.

Poniżej znajduje się lista opcji konfiguracyjnych związanych z wysyłaniem wiadomości pocztowych. Opcje te umieszczone są w sekcji [mail]

Konfiguracja wiadomości SMS jest bardziej rozbudowana. Przede wszystkim należy zdefiniować z jakiej usługi będziemy korzystać. Czy będzie to bramka smsowa, czy jakieś oprogramowanie zainstalowane na serwerze (np. gnokii, smstools). Konfiguracji dokonujemy w sekcji [sms]: