Rozdział 9. Userpanel

Spis treści
9.1. O programie
9.2. Instalacja
9.2.1. Instalacja
9.2.2. Konfiguracja
9.2.3. Moduły
9.3. Konfiguracja
9.4. Wygląd (style)
9.5. Moduły
9.5.1. Struktura modułu
9.5.2. Główne pliki

9.1. O programie

Userpanel jest opartą na szkielecie LMS (i ściśle z LMS współpracującą) implementacją tzw. e-boku. Umożliwia (albo będzie umożliwiał) klientom przeglądanie stanu swoich wpłat, zmianę swoich danych osobowych, edycję właściwości swoich komputerów, zmianę taryf, zgłaszanie błędow oraz awarii do Helpdesku, wydruk faktur oraz formularza przelewu.