9.3. Konfiguracja

Konfigurację Userpanela umożliwia panel konfiguracyjny dostępny w LMS-UI w menu Userpanel -> Konfiguracja. LMS automatycznie wykrywa instalację Userpanela i udostępnia to menu, jeśli w sekcji [directories] zostanie ustawiona opcja userpanel_dir.

W głównym oknie znajdują się podstawowe opcje konfiguracyjne oraz lista (włączonych) modułów. Kliknięcie na dowolnym rekordzie spowoduje przejście do opcji konfiguracyjnych wybranego modułu.