9.2. Instalacja

9.2.1. Instalacja

W lms.ini należy ustawić katalog sys_dir na katalog z LMS-em. Userpanel będzie potrzebował bibliotek LMS-a z tego katalogu. Dodatkowo w opcji userpanel_dir trzeba wskazać lokalizację Userpanela.

9.2.2. Konfiguracja

Oprócz opcji dostępnych dla LMS-UI, Userpanel korzysta z opcji zawartych w sekcji konfiguracyjnej [userpanel] (dostępnej także w pliku lms.ini).

9.2.3. Moduły

Moduły w Userpanelu znajdują się w katalogu modules. Ich włączenie lub wyłączenie sprowadza się do usunięcia bądź skopiowania odpowiedniego modułu do tego katalogu.