9.4. Wygląd (style)

Interfejs Userpanela jest tak stworzony, aby umożliwić łatwe dostosowanie do własnych potrzeb i do wyglądu swoich stron internetowych. Nie ma przy tym potrzeby zmiany kodu szablonów.

Główne pliki z definicjami styli css oraz obrazki umieszczone są w katalogu style, w podkatalogach o nazwach odpowiadających nazwie stylu. Jeżeli w danym stylu nie ma jakiegoś pliku, zostanie zastosowany plik ze stylu domyślnego - default. Oprócz plików obrazków, styli css oraz skryptów JavaScript styl zawiera również dwa szablony Smarty, które definiują wygląd strony wraz z menu głównym (body.html) oraz wygląd tabelek z nagłówkami (box.html).

Każdy moduł posiada własny podkatalog style. Jeżeli w nim system nie odnajdzie danego pliku zostanie użyty plik dla danego stylu z głównego katalogu style.