9.5. Moduły

Userpanel posiada budowę modularną. Każdy moduł, odpowiadający pozycji w menu, to odrębny podkatalog katalogu modules.

9.5.1. Struktura modułu

Drzewo katalogów typowego modułu powinno wyglądać następująco:

nazwa_modułu
  |---locale
  |   |---pl
  |     |---strings.php
  |---style
  |   |---default
  |     |---image.gif
  |---templates
  |   |---template1.html
  |   |---template2.html
  |---upgradedb
  |   |---mysql.2005081901.php
  |   |---postgres.2005081901.php
  |---configuration.php
  |---functions.php

I kilka słów wyjaśnienia:

9.5.2. Główne pliki

9.5.2.1. configuration.php

Ten plik zawiera konfigurację danego modułu, oraz jest includowany zawsze przy inicjalizacji Userpanela. Typowa zawartość:

<?php
$USERPANEL->AddModule(trans('Help'),   // Nazwa wyświetlana
          'help',       // Nazwa modułu (musi być taka sama jak nazwa katalogu)
          trans('Runs problems solving creator'), // Tip
          5,         // Priorytet
          trans('This module shows solving problems creator'), // Opis
          2005081901,     // Wersja bazy danych (podobnie jak w LMS, 
                    // zobacz lms/lib/upgradedb.php)
		  array(		// Pozycje podmenu wywietlane w LMS-UI w menu Userpanel
		    array(		// (zobacz lib/LMS.menu.php)
			  'name' => trans('Submenu'),
			  'link' => '?m=userpanel&module=help',
			  'tip' => trans('Tooltip'),
			),
		  )
);
?>

9.5.2.2. functions.php

Ten plik zawiera funkcje danego modułu. Podstawową funkcją modułu jest module_main(). Funkcja ta jest wykonywana jako pierwsza po wywołaniu modułu. Jeśli chcemy aby funkcja mogła być wywołana z UI, to dodajemy prefiks module_ np. module_funkcja1(). Funkcja będzie dostępna po wpisaniu url'a: http://userpanel/?m=modul&f=funkcja1. Funkcja module_setup() jest wywoływana przez panel konfiguracyjny dostępny z LMSa.