Rozdział 2. Instalacja i konfiguracja

Spis treści
2.1. Wstęp
2.2. Wymagania
2.2.1. Serwer WWW
2.2.2. Interpreter PHP
2.2.3. Serwer baz danych
2.2.4. Biblioteka Smarty
2.2.5. Perl
2.2.6. Kompilator języka C
2.2.7. Przeglądarka www
2.3. Instalacja LMS
2.4. Lokalizacja
2.5. Instalacja serwera baz danych
2.5.1. MySQL
2.5.2. PostgreSQL
2.6. Konfiguracja podstawowa
2.6.1. Sekcja [database] - ustawienia bazy danych
2.6.2. Sekcja [directories] - ustawienia katalogów
2.6.3. Sekcja [finances] - konfiguracja finansów
2.7. Prawa dostępu
2.7.1. Idea
2.7.2. Jak to działa?
2.7.3. Reguły dostępu definiowane przez użytkownika
2.8. Upgrade
2.9. Dokumenty
2.9.1. Sposób wyliczania podatku VAT
2.9.2. Faktury
2.9.3. Polecenia przelewu/wpłaty
2.9.4. Dokumenty kasowe (KP/KW)
2.9.5. Noty obciążeniowe
2.9.6. Dokumenty pozostałe

2.1. Wstęp

LMS składa się z kilku modułów, podstawowym modułem jest LMS-UI (interfejs użytkownika). Jest on w całości napisany w PHP i do pracy wymaga bazy danych (właściwie to każdy moduł wymaga bazy danych). To właśnie w LMS-UI wykonujemy wszystkie czynności, reszta modułów ma tylko za zadanie zautomatyzować pracę LMS.

LMS to także zestaw skryptów w języku Perl, i to właśnie te skrypty wymagają abyś posiadał interpreter tego języka. Jeśli będziesz chciał używać tych skryptów, musisz mieć Perl'a. Skrypty pozwalają m.in. na comiesięczne naliczanie opłat abonamentowych bądź wysyłanie upomnień. Największy z nich - LMS-MGC jest skryptem, ale na tyle uniwersalnym że potrafi wygenerować praktycznie dowolny plik konfiguracyjny i zrestartować usługę na twoim serwerze.

Jest jeszcze LMS Daemon, napisany w języku C. Jest on przeznaczony (a właściwie jego wtyczki) do generowania plików konfiguracyjnych i restartowania usług. Można go stosować jako zamiennik lub uzupełnienie skryptów perlowych. Odpowiada on za to, aby to co zostało zmienione w LMS-UI zostało zmienione także w rzeczywistości.