2.6. Konfiguracja podstawowa

Głównym plikiem konfiguracyjnym LMS jest lms.ini, który należy umieścić w katalogu /etc/lms lub w katalogu głównym LMS'a. Zawiera on zmienne konfiguracyjne LMS-UI oraz wszystkich skryptów wykonywalnych z wyjątkiem LMS-MGC.

Notatka

Pamiętaj o usunięciu średników na początku linii z ustawianym parametrem konfiguracyjnym.

2.6.1. Sekcja [database] - ustawienia bazy danych

2.6.2. Sekcja [directories] - ustawienia katalogów

2.6.3. Sekcja [finances] - konfiguracja finansów

Sekcja ta zawiera opcje dotyczące naliczania opłat, a także dane do druków przelewu, których opis znajdziesz w rozdziale o fakturach.