2.4. Lokalizacja

Domyślnym językiem interfejsu użytkownika jest angielski, a znaki są kodowane w UTF-8. Aby znaki narodowe innych języków były poprawnie wyświetlane należy mieć w systemie odpowiednie locale. Np. dla języka polskiego będzie to komenda:

# localedef -v -c -i pl_PL -f UTF-8 /usr/share/locale/pl_PL.UTF-8
Jeśli w interfejsie użytkownika znaki narodowe w dalszym ciągu nie będą wyświetlane poprawnie możliwe, że trzeba będzie dodać do pliku konfiguracyjnego serwera www (httpd.conf) wpis:
AddDefaultCharset Off
oraz w konfiguracji PHP (php.ini) zakomentować wpis:
;default_charset = "iso-8859-1"
Informacje na temat konfiguracji kodowania bazy danych w dalszej części rozdziału.