Rozdział 8. Dodatki

Spis treści
8.1. Moje konto
8.1.1. Wstęp
8.1.2. Instalacja
8.2. Moje konto 2
8.2.1. Wstęp
8.2.2. Instalacja
8.3. Panel SQL
8.3.1. Wstęp
8.3.2. Instalacja
8.4. Ostrzeżenia + squid
8.4.1. Wstęp
8.4.2. Instalacja
8.5. Antywirus
8.5.1. Wstęp
8.5.2. Konfiguracja

W niniejszym rozdziale zostaną opisane dodatkowe moduły i rozwiązania zwiększające funkcjonalność LMS'a znajdujące się w katalogu contrib. Część z nich należy dostosować do własnych potrzeb, a niektóre integrują się z interfejsem LMS-UI.

8.1. Moje konto

8.1.1. Wstęp

W katalogu contrib/customer znajduje się przykład rozwiązania, dzięki któremu każdy klient twojej sieci może sprawdzić własny bilans finansowy.

Skrypt sprawdza spod jakiego adresu jest żądanie i wyświetla bilans i informacje o kliencie, który jest właścicielem komputera o tym adresie.

Dla osób korzystających z proxy, nie korzystających z sieci tylko w domu, albo którzy nie chcą aby dzieci/małżonkowie/pracownicy mieli wgląd w dane finansowe dotyczące ich dostępu do sieci/innych usług przeznaczone jest "Moje konto 2".

8.1.2. Instalacja

Pliki należy skopiować w dowolne miejsce i wystawić pod adresem dostępnym dla każdego użytkownika, a następnie ustawić poprawną ścieżkę do lms.ini w pliku index.php.