8.4. Ostrzeżenia + squid

8.4.1. Wstęp

Ten mały zestaw narzędzi pozwala za pomocą squida w dosyć elegancki sposób wyświetlać wiadomości administracyjne oraz w razie potrzeby blokować dostęp do w3cache. Oczywiście aby to działało w 100%, wszyscy klienci muszą korzystać ze squida.

Kluczowym elementem jest redirector. Odpowiada on za to, aby w momencie ustawienia dla danego komputera flagi warn, przekierowywał wszystkie żądania wysyłane do serwera proxy na nasz, ustalony wcześniej adres. Przekierowaniu nie ulegają adresy zawierające adres naszej winietki, tak aby umożliwić załadowanie się obrazków. Jeśli komputer ma ustawioną flagę warn, to po przekierowaniu użytkownik ma możliwość oznaczenia wiadomości jako przeczytanej, po czym skrypt automatycznie kieruje przeglądarkę na pierwotnie wywoływany URL. W przypadku oznaczeniu danego komputera jako wyłączony, użytkownik będzie zawsze przekierowywany na adres winietki, bez możliwości oznaczenia wiadomości jako przeczytanej. Więcej informacji znajdziesz w pliku README.

8.4.2. Instalacja

Zaczynamy od konfiguracji squida (squid.conf):

# wersja 2.5
redirector_bypass on
redirect_program /sciezka/do/lms-squid
# wersja 2.6
url_rewrite_program /sciezka/do/lms-squid
które informują squida aby dla każdego adresu używał naszego redirectora. Następnie należy skonfigurować redirectora. Otwieramy w naszym ulubionym edytorze plik lms-squid i praktycznie wszystko co można w nim ustawić to:
my $configfile = '/etc/lms/lms.ini';
Czyli położenie pliku konfiguracyjnego. Reszta konfiguracji ustawiana jest w lms.ini, gdzie dopisujemy sekcję [redirector] i definiujemy adres winietki:
[redirector]
redirect        = http://net-komp.net.pl
Do katalogu gdzie ma być widoczna winietka kopiujemy pliki index.php, message.html i zawartość katalogu img.