8.3. Panel SQL

8.3.1. Wstęp

W katalogu contrib/sqlpanel znajdziesz moduł, dzięki któremu będziesz miał możliwość bezpośredniego dostępu do bazy danych poprzez zadawanie zapytań SQL. Wyniki wyświetlane są w formie tabeli. Ponadto podawany jest czas wykonania zapytania. Możliwe jest także drukowanie wyników zapytania.

Ilość wyświetlanych wierszy na jednej stronie ograniczana jest domyślnie do 50. Można to zmienić przy pomocy zmiennej 'sqlpanel_pagelimit' w sekcji [phpui] konfiguracji.

8.3.2. Instalacja

Instalacja polega na skopiowaniu plików w odpowiednie miejsca w drzewie katalogów lms'a. Plik sql.php, sqllang.php skopiuj do katalogu modules, a pliki sql.html, sqlprint.html do katalogu templates. Po tej czynności dostęp do modułu będzie możliwy przez wywołanie http://lms.adres.pl/?m=sql.