8.2. Moje konto 2

8.2.1. Wstęp

W katalogu contrib/customer_otherip znajduje się odpowiednik contrib/customer, który nie rozpoznaje klienta po adresie IP, ale wymaga logowania. Uwierzytelnianie odbywa się na podstawie numeru PIN oraz telefonu klienta, ale możliwe jest także wykorzystanie ID lub numeru umowy (dodatkowe pole w bazie) - patrz pliki balanceview.php i authentication.inc).

Skrypt wyświetla bilans i informacje o kliencie, a także w połączeniu z contrib/formularz_przelewu_wplaty umożliwia klientowi wydrukowanie formularza przelewu/wpłaty na kwotę zaległości. Panel pozwala również na pobieranie i wydruk faktur przez klienta.

8.2.2. Instalacja

Instalacja sprowadza się do ustawienia opcji sys_dir w sekcji [directories] pliku lms.ini oraz zlinkowania katalogu img z lms'owymi ikonkami.