Rozdział 5. Generator plików konfiguracyjnych (lms-mgc)

Spis treści
5.1. Instalacja
5.2. Konfiguracja
5.2.1. Sekcja [database] - ustawienia bazy danych
5.2.2. Sekcja [mgc] - lista instancji
5.2.3. Sekcja [mgc:xxx] - konfiguracja instancji
5.2.4. Zmienne konfiguracyjne
5.3. Przykład zastosowania lms-mgc

LMS-MGC to "magiczny" generator plików konfiguracyjnych. Przy odrobinie wysiłku można stworzyć przy jego pomocy dowolnego rodzaju plik konfiguracyjny (np. generujący odpowiednie strefy dla DNS)

5.1. Instalacja

Lms-mgc posiada własny plik konfiguracyjny: lms-mgc.ini. Jego instalacja polega na przeniesieniu do katalogu /usr/sbin. Uruchomienie generatora można wykonać na dwa sposoby: wpisać do crona (np. co godzinę)

0 * * * *    /usr/sbin/lms-mgc 1 > /dev/null

albo z poziomu LMS skorzystać z menu "Przeładowanie". Druga metoda wymaga użycia sudo. Niestety, jedyne wyjście by umożliwić uruchomienie lms-mgc, to dopisanie użytkownika do sudo, a następnie ustawienie w sekcji konfiguracyjnej [phpui]:

reload_type = exec

reload_execcmd = sudo /usr/sbin/lms-mgc

Lms-mgc posiada następujące opcje uruchomienia:

-C, --config-file=/path/lms-mgc.ini alternatywny plik konfiguracyjny 
                  (default: /etc/lms/lms-mgc.ini);
-i, --instances=name        nazwa (lub numer) instancji do uruchomienia, bez czytania 
                  konfiguracji z lms-mgc.ini, np. -i "name1 name2"
-h, --help             wyświetla pomoc;
-v, --version            wyświetla numer wersji;
-q, --quiet             tylko komunikaty o błędach;
-d, --debug             informacje szczegółowe dla każdego IP;