5.2. Konfiguracja

Konfigurację dla LMS-MGC przeprowadza się w pliku lms-mgc.ini

5.2.1. Sekcja [database] - ustawienia bazy danych

5.2.2. Sekcja [mgc] - lista instancji

Właściwa konfiguracja dotycząca generatorów poszczególnych plików konfiguracyjnych jest umieszczana w sekcji [mgc] i pochodnych. W samej sekcji [mgc] możemy użyć następującego parametru:

Notatka

Zmienną instances można także umieścić w sekcji dowolnej instancji. Patrz niżej.

5.2.3. Sekcja [mgc:xxx] - konfiguracja instancji

Każda instancja ma swoją nazwę i jej konfigurację tworzy się umieszczając sekcję o nazwie [mgc:nazwa], czyli przykładowo: [mgc:mydaemon]

W samych instancjach możemy używać następujących opcji konfiguracyjnych:

Teraz mgc pobiera kolejne sieci i wykonuje w kółko następujące czynności:

Teraz MGC rozpocznie przetwarzanie regułek dla kolejnych adresów IP. Robi to w dosyć specyficzny sposób. Tzn. oblicza kolejny adres IP i sprawdza czy zdefiniowano regułę dla hosta i wykonuje pierwszą. Sprawdzanie jest wykonywane w następującej kolejności:

W końcu następuje wygenerowanie końcowej części pliku i wykonanie polecenia systemowego.

5.2.4. Zmienne konfiguracyjne

W opcjach konfiguracyjnych można używać następujących zmiennych, które zostaną podmienione na odpowiednie dane z bazy:

Zmienne dla komputerów:

Zmienne dla sieci (w opcjach dotyczących tylko sieci):

Notatka

W opcji konfiguracyjnej dst_network_header można ponadto użyć powyższych zmiennych ale poprzedzonych literą D (np. %DADDR, %dname) jako parametry sieci docelowych.

Zmienne które można stosować we wszystkich opcjach: