5.3. Przykład zastosowania lms-mgc

Konfiguracja i zasada działania lms-mgc może się wydawać dość zawiła, dlatego posłużymy się przykładem. Poniżej przedstawiono sposób generowania i uruchamiania firewalla ipchains (bardzo prostego).

Przykład 5-1. Lms-mgc: Przykład instancji

Zacznij od utworzenia nowej sekcji mgc w lms-mgc.ini, nazywając ją 'ipchains' i stwórz w tej sekcji prostą maskaradę per adres IP z lanu:

[mgc:ipchains]
outfile      = /etc/rc.d/rc.masq
outfile_perm   = 700
header      = #!/bin/sh\n/sbin/ipchains -F\n/sbin/ipchains -X\n/sbin/ipchains -P forward DENY
grantednode_priv = /sbin/ipchains -A forward -s %IP -j MASQ
post_exec     = /etc/rc.d/rc.masq
Dopiszmy także do sekcji głównej mgc informację żeby mgc uruchamiał tą sekcję:
[mgc]
instances     = ipchains

Teraz próba odpalenia lms-mgc powinna zaowocować wygenerowaniem /etc/rc.d/rc.masq, oraz jego odpaleniem.