Rozdział 7. Dla dociekliwych

Spis treści
7.1. Drzewo katalogów
7.2. Struktura bazy danych
7.2.1. Użytkownicy ('users')
7.2.2. Klienci ('customers')
7.2.3. Grupy klientów ('customergroups')
7.2.4. Grupy klientów - powiązania ('customerassignments')
7.2.5. Grupy klientów - dostęp użytkowników ('excludedgroups')
7.2.6. Sieci ('networks')
7.2.7. Sprzęt sieciowy ('netdevices')
7.2.8. Połączenia sieciowe ('netlinks')
7.2.9. Komputery i adresy IP urządzeń sieciowych ('nodes')
7.2.10. Adresy MAC ('macs')
7.2.11. Grupy komputerów ('nodegroups')
7.2.12. Grupy komputerów - powiązania ('nodegroupassignments')
7.2.13. Typy NAS ('nastypes')
7.2.14. Operacje finansowe ('cash')
7.2.15. Import operacji finansowych ('cashimport')
7.2.16. Żródła importu ('cashsources')
7.2.17. Paczki importu ('sourcefiles')
7.2.18. Stawki podatkowe ('taxes')
7.2.19. Taryfy ('tariffs')
7.2.20. Promocje ('promotions')
7.2.21. Schematy promocji ('promotionschemas')
7.2.22. Powiązania schematów z taryfami ('promotionassignments')
7.2.23. Zobowiązania ('liabilities')
7.2.24. Opłaty stałe ('payments')
7.2.25. Powiązania ('assignments')
7.2.26. Powiązania komputer-taryfa ('nodeassignments')
7.2.27. Plany (szablony) numeracyjne dokumentów ('numberplans')
7.2.28. Powiązania planów num. z firmami ('numberplanassignments')
7.2.29. Rejestry kasowe ('cashregs')
7.2.30. Rejestry kasowe - uprawnienia ('cashrights')
7.2.31. Cash registries - cash history ('cashreglog')
7.2.32. Dokumenty: faktury, KP, umowy, etc. ('documents')
7.2.33. Dokumenty niefinansowe ('documentcontents')
7.2.34. Faktury ('invoicecontents')
7.2.35. Noty obciążeniowe ('debitnotecontents')
7.2.36. Potwierdzenia wpłaty - KP ('receiptcontents')
7.2.37. Dokumenty - uprawnienia ('docrights')
7.2.38. Identyfikatory internetowe ('imessengers')
7.2.39. Kontakty ('customercontacts')
7.2.40. Domeny ('domains')
7.2.41. Rekordy DNS ('records')
7.2.42. Konta ('passwd')
7.2.43. Aliasy ('aliases')
7.2.44. Powiązania aliasów z kontami ('aliasassignments')
7.2.45. Konta VoIP ('voipaccounts')
7.2.46. Statystyki wykorzystania łącza ('stats')
7.2.47. Helpdesk - kolejki ('rtqueues')
7.2.48. Helpdesk - zgłoszenia ('rttickets')
7.2.49. Helpdesk - wiadomości ('rtmessages')
7.2.50. Helpdesk - załączniki ('rtattachments')
7.2.51. Helpdesk - notatki ('rtnotes')
7.2.52. Helpdesk - uprawnienia ('rtrights')
7.2.53. Konfiguracja LMS-UI ('uiconfig')
7.2.54. Terminarz - zdarzenia ('events')
7.2.55. Terminarz - powiązania ('eventassignments')
7.2.56. Hosty ('hosts')
7.2.57. Konfiguracja demona - instancje ('daemoninstances')
7.2.58. Konfiguracja demona - opcje ('daemonconfig')
7.2.59. Sesje ('sessions')
7.2.60. Województwa ('states')
7.2.61. Kody pocztowe ('zipcodes')
7.2.62. Kraje ('countries')
7.2.63. Firmy/Oddziały ('divisions')
7.2.64. Wiadomości - lista ('messages')
7.2.65. Wiadomości - szczegóły ('messageitems')
7.2.66. Informacje o bazie danych ('dbinfo')
7.3. Format pliku konfiguracyjnego
7.3.1. Komentarze
7.3.2. Sekcje, klucze, wartości
7.3.3. Zmienne dla skryptów perlowych
7.4. Generowanie danych losowych
7.5. Poziomy dostępu
7.6. Ograniczenia
7.6.1. Wynikające z naszego projektu
7.6.2. Wynikające z używanego DBMS

7.1. Drzewo katalogów

Tabela 7-1. Drzewo katalogów LMS

NazwaOpis
backupsKopie zapasowe bazy danych
binSkrypty wykonywalne lms-...
contribDodatki stworzone przez użytkowników LMS
daemonA.L.E.C's LMS Daemon
develSkrypty przydatne dla developerów
docDokumentacja
documentsArchiwum dokumentów
imgObrazki do Interfejsu Użytkownika
libLMS'owy zbiór bibliotek PHP oraz Smarty
modulesModuły Interfejsu Użytkownika
samplePrzykładowe skrypty i inne dodatki
templatesSzablony Smarty dla Interfejsu Użytkownika
templates_cPliki tymczasowe