7.4. Generowanie danych losowych

Dla osób chcących szybko sprawdzić jak działa LMS przygotowaliśmy moduł 'genfake', służący do tworzenia bazy zawierającej przykładowe dane.

Aby wygenerować dane należy, po zalogowaniu się w LMS'ie wywołać adres http://twoj.serwer.net/lms/?m=genfake, określić ilu użytkowników ma zostać stworzonych i nacisnąć ENTER. To wszystko. Ewentualne błędy bazy danych, spowodowane ograniczeniami unikalności niektórych danych, można zignorować.

Notatka

Dla prawidłowego wygenerowania zależności, moduł 'genfake' należy uruchamiać na pustej, nowo utworzonej bazie.

Ostrzeżenie

Wszystkie dane (oprócz danych użytkowników) zostaną usunięte z bazy.