7.3. Format pliku konfiguracyjnego

W pliku konfiguracyjnym LMS'a (standardowo /etc/lms/lms.ini) można ustawiać parametry LMS-UI, LMS_MGC i innych skryptów. Przechowywanie konfiguracji demona lmsd w pliku konfiguracyjnym nie jest zalecane. Format wartości parametrów dla skryptów perlowych podlega większym restrykcjom niż dla UI.

7.3.1. Komentarze

Programy parsujące plik konfiguracyjny pomijają wszystkie linie zaczynające się znakiem '#' lub ';'. Komentarze poprzedzone jednym z tych znaków można także wstawiać w tej samej linii co sekcje i opcje.

7.3.2. Sekcje, klucze, wartości

Opcje konfiguracyjne pogrupowane są w sekcje. Nazwę sekcji, składającą się z liter i/lub cyfr należy zamknąć w nawiasy kwadratowe. Ich nazwy powinny być unikalne.

Sekcje i parametry umieszcza się w osobnych liniach. Parametry składają się z klucza i wartości. Klucz to nazwa parametru konfiguracyjnego składająca się z liter i/lub cyfr. W tej samej linii co klucz, po znaku równości, umieszcza się wartość parametru. Jeśli wartość zawiera znaki specjalne należy ją objąć w apostrofy lub cudzysłów.

Przykład 7-1. Format opcji konfiguracyjnych

[sekcja]
klucz = wartość 
zmienna1 = "jakiś tekst"
para_metr = 'zmienna "para_metr" w apostrofach'

[sekcja_1]          #tu można komentować
klucz = "tekst ze znakami \t i ;"   ; tu też można komentować
; a to jest komentarz na całą linię
key = "A.L.E.C's LMS Daemon is the best"
# opcja = wyłączona

7.3.3. Zmienne dla skryptów perlowych

Konfiguracja skryptów perlowych, z uwagi na zastosowanie modułu Config::IniFiles, ma pewne ograniczenia. Komentarze mogą być wstawiane tylko i wyłącznie w nowej linii. Wartości zmiennych nie obejmuje się w apostrofy lub cudzysłów, a są one czytane od znaku równości do końca wiersza. Dlatego właśnie nie można umieszczać komentarzy w jednej linii z parametrami.