Rozdział 4. Skrypty

Spis treści
4.1. Instalacja
4.2. Lista dostępnych skryptów
4.3. Opis i konfiguracja
4.3.1. lms-notify
4.3.2. lms-notify-sms
4.3.3. lms-notify-messages
4.3.4. lms-cutoff
4.3.5. lms-payments
4.3.6. lms-traffic
4.3.7. lms-traffic-logiptables
4.3.8. lms-makedhcpconf
4.3.9. lms-makeiptables, lms-makeipchains
4.3.10. lms-etherdesc
4.3.11. lms-sendinvoices
4.3.12. lms-makemacs
4.3.13. lms-makehosts
4.3.14. lms-makewarnings
4.3.15. lms-makemessages
4.3.16. lms-fping
4.3.17. lms-reminder
4.3.18. lms-rtparser

4.1. Instalacja

Jeśli chcesz ustawić konfigurację któregoś ze skryptów, robi się to w odpowiedniej sekcji lms.ini. Same skrypty przenieś z katalogu /lms/bin/ do katalogu /usr/sbin. Po przeniesieniu musisz je jeszcze dopisać do crontaba tak, aby były uruchamiane automatycznie, właśnie wtedy kiedy tego chcesz.

Przykładowo, wpis w crontabie dla skryptu lms-payments (wykonywanego codziennie o godzinie 00:01) powinien wyglądać następująco:

1 0 * * *    /usr/sbin/lms-payments 1 > /dev/null

Po więcej informacji możesz sięgnąć do man crontab

Większość lms'owych skryptów posiada dodatkowe opcje uruchomieniowe:

-C plik   położenie i nazwa alternatywnego pliku lms.ini, domyślnie /etc/lms/lms.ini
-q     wykonanie skryptu bez wyświetlania komunikatów        
-h     pomoc (a w zasadzie to tylko listing opcji)
-v     informacja o wersji skryptu