[ LMS ] Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia komercyjnego?
Zapoznaj się z LMS Plus!


© 2001-2019 LMS Developers
[ polski ] [ english ]
News
About LMS
Documentation
ChangeLog
Download
Screenshots
Authors
Contact & mailing list
Registered users
On-line demo
LMS on Github
Bug Tracking System
Mailing list archive


"LMS" (LAN Management System) jest zintegrowanym systemem zarządzania sieciami przeznaczonym dla różnej wielkości dostawców internetu (ISP).

Oprogramowanie to stworzone w PHP, Perlu i C, współpracuje z różnymi bazami danych, składa się z przyjaznego interfejsu użytkownika (frontend) oraz programów instalowanych na serwerze dostępowym (backend) udostępniając następujące funkcjonalności:

- zarządzanie dostępem do internetu (w tym kontrola pasma i statystyki),
- ewidencja klientów i sprzętu (mapa sieci),
- moduły finansowo-księgowe z fakturowaniem,
- korespondencja seryjna i wiadomości administracyjne do klientów,
- zarządzanie kontami i hostingiem,
- system obsługi zgłoszeń (helpdesk),
- zarządzanie dowolnymi usługami,
- zarządzanie czasem (terminarz),
- panel administracyjny dla abonenta.

Całość kodu publikowana jest na licencji GNU GPL v2.