1.2. Autorzy

1.2.1. LMS Developers

1.2.2. Inni

LMS zawiera fragmenty następującego oprogramowania: phpMyAdmin, phpsysinfo, NewsPortal, overLIB, ezpdf, xajax, Tigra Calendar, procedury konwersji liczb na postać słowną autorstwa Piotra Klebana oraz przykłady kodu zawarte w Podręczniku PHP.