[ LMS ] Potrzebujesz profesjonalnego wsparcia komercyjnego?
Zapoznaj się z LMS Plus!


© 2001-2017 LMS Developers
[ polski ] [ english ]
News
About LMS
Documentation
ChangeLog
Download
Screenshots
Authors
Contact & mailing list
Registered users
On-line demo
LMS on Github
Bug Tracking System
Mailing list archive


Kilka screenshotów z wersji CVS. A! I wszystkie dane są losowo wygenerowane, a ich zbieżonść z rzeczywistością jest przypadkowa.

Okno informacji o komputerze

Okno informacji o kliencie
Lista sieci IP

Głowne menu LMS (v.1.1.0)

Dodawanie nowego komputera i okienko wyboru adresu IP

Lista taryf


Lista użytkowników systemu
Lista kopii zapasowych bazy danych


Ekran Logowania do LMS


Lista klientów/użytkowików sieci